2020 IEEE MetroAeroSpace sub patronajul Universității de Stat din Moldova

2020 IEEE MetroAeroSpace 2020 – Conference Program, June 22-24, 2020

Carrying out environmental monitoring measurements in the project at the MSU Laboratory “Environmental Metrology and Astronomy”, Lozova village, Straseni district, September 17-19, 2020 

Atelierul științifico-practic „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu” din cadrul Conferinței științifice naționale cu participare internațională „INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE”, dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2020