Nume, Prenume Gladchi Viorica

Gradul științific

Doctor în științe chimice

Funcția deținută, instituția

Decanul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea 

145.01 – Chimie ecologică

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 

A fost estimată starea ecochimică, starea redox și intensitatea proceselor de autopurificare chimică ale obiectelor acvatice din bazinul fluviului Nistru. Au fost studiate legitățile cinetice și mecanismele posibile de transformare a poluanților din mai multe categorii – coloranții, substanțe farmaceutice, substanțele tensio-active, substanțe tiolice și alții.

Publicatii relevante propunerii

 

1. Gladchi V. Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant. Sub red. Acad. Gh. Duca. Chișinău, CEP USM, 2018. 212 p.; ISBN 978-9975-71-996-4.

2. Gladchi V., Goreaceva N., Duca Gh., Bunduchi E., Borodaev R., Şurîghina O., Lis A. Chemical compozition of right bank tributaries of Nistru River and their general impact. Management of Water Quality in Moldova, Springer. 2014, p. 81-96. ISSN 0921-092X, ISBN 978-3-319-02707-4.

3. Duca Gh., Nedealcov M., Travin S., Gladchi V. Regional climate change and surface waters. Doi: 10.2478/pesd-2019-0004 PESD. 2019, 13(1), p. 45-55.

4. Duca Gh., Nedealcov M., Gladchi V., Travin S. Climatic Changes and Surface Water Quality on Republic of Moldovas Territory. Advanced in Intelligent System and Computing, 2019, 1002, p. 325-334.

5. Blonschi V., Gladchi V., Bunduchi E., Borodaev R., Gherasim C. Influența râului Răut asupra capacității de autopurificare radicalică a fluviului Nistru în perioada anilor 2015-2017. În: Mater. Conf. ştiinţ. naţ. cu particip. internaţ. „Integrare prin cercetare şi inovare”, 8-9 noiembrie 2018, p. 221-223.

6. Bunduchi E., Gladchi V. , Goreaceva N. Monitorizarea în baza indicatorilor cinetici a stării unor ape naturale (a. 2016). În: Mater. Conf. ştiinţ. naţ. cu particip. internaţ. „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017, p. 154-157.

Brevete de inventie

Duca Gh., Gladchi V., Bunduchi E. Metodă de estimare a stării ecochimice a apelor de suprafață. Cerere de brevet nr. A 2019 0063 din 2019.07.19.