Nume, Prenume Bulimaga Tatiana
Funcția deținută, instituția

Șef Secție Protecția și Valorificarea Elaborărilor Științifice, Institutul Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea 

Fizica aplicată, Management

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 

Este responsabilă pentru dezvoltarea portofoliului de proprietate intelectuală a USM. Identifică și înregistrează invenții, modele de utilitate, mărci la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Este administratorul Oficiului de Transfer Tehnologic al Universității de Stat din Moldova și punctul de contact al UMS pentru implementarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R) și pentru acțiunile COST. Are experiență de participare în cadrul proiectelor naționale și internaționale. Posedă vasta experiență în promovarea și diseminarea rezultatelor științifice, precum și în implementarea scrierea și proiectelor.

Publicatii relevante propunerii

 

1. Educaţie pentru drone (suport de curs). Natalia Nedeoglo, Corneliu Rotaru, Anton Danici [et al.]; coord.: Pasquale Daponte, Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga. Chişinău: CEP-USM, 2019. 330 p.; ISBN 978-9975-142-85-4.

2. Badar Iu., Bucur V., Bulimaga T., Jalencu M. et al. Managementul proprietății intelectuale. Chisinau: Tipografia Centrala, 2018, 312 p.

3. Bulimaga T., Balmus-Andone M. Development of innovative strategies at the Moldova State University, Chisinau: Elan Poligraf, 2016, 209 p.

4. Paladi F., Bulimaga T., Prohin M. Tehnologiile inovationale ale Universitatii de Stat din Moldova. Chisinau : CEP USM, 2016, 40 p.

5. Jalencu M., Niculită A., Paladi F., Bulimaga T. et al. Sistemul inovativ al universității: intraprenoriatul mediului universitar (pe exemplul Universității de Stat din Moldova). Chisinau: CEP USM, 2015, 282 p.

Brevete de inventie

1. Brevet de invenție 4568. Chiriţa A., Nasedchina N., Bulimaga T. Metodă holografică de studiere a produselor petroliere.

2. Brevet de invenție 1186. Chiriţa A., Nasedchina N., Bulimaga T. Metodă de identificare a peliculelor subţiri de produse petroliere conform spectrului lor de fotoluminescenţă la distanţă.

3. Brevet de invenție 4220. Chiriţa A., Corşac O., Jidcov Iu., Bulimaga T., Prilepov V., Andrieş I., Nasedchina N. Metodă de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente.