Nume, Prenume

Jalencu Marian

Titlul științific

Doctor în științe economice (1999)

Funcția deținută, instituția

Conferențiar universitar, departamentul Administrarea Afacerilor, facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea

521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Rezultatele științifice în ultimii 5 ani

Titularul cursului universitar “Managementul inovațional” pentru studenții ciclului I – Licență, specialitatea “Business și administrare” și “Managementul strategic și strategia de dezvoltare a afacerii” pentru studenții ciclului II, programul de master “Administrarea afacerilor”. Din anul 2012 – administratorul Incubatorului de inovare “Inventica-USM”, organizator al mai multor ediții ale evenimentelor inovative la USM – “Târgul ideilor de afaceri inovative”, “Hackathon” etc. Are experiență de participare în cadrul proiectelor naționale (de cercetare; de dezvoltare a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic) și internaționale (bilaterale; Tempus, Erasmus+). În calitate de conducător științific a contribuit la formarea a doi doctori în științe economice. Este autor (coautor) a 70 de publicații științifice care abordează problematica excelenței și performanței manageriale prin dezvoltarea strategică și inovațională a organizației, a antreprenoriatului inovațional și transferului tehnologic.

Publicații relevante propunerii

  1. Jalencu M. Gestiunea inovării – miezul managementului proprietății intelectuale. În: Managementul proprietății intelectuale. Studiu monografic, Chișinău: AGEPI, 2018. – p. 68-112.
  2. Jalencu M. Abordarea performanţei manageriale din punct de vedere organizaţional şi al individului (salariatului). În: Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale, Conferință Științifică Internațională Jubiliară, 02-03 noiembrie 2018, Chişinău, CEP USM, 2018. – p. 435-440.
  3. Jalencu M. Modalități de dezvoltare a mediului inovativ universitar. În: Creșterea competitivității economice în contextul formării societății bazate pe cunoaștere, Ediția a XI-a a Conferinței Științifice Internaționale, Chişinău, CEP USM, 2016. – p. 626 – 631.
  4. Jalencu M., Niculiță A., Paladi F., (coord). Sistemul inovativ al universității: intraprenoriatul mediului universitar (pe exemplul Universității de Stat din Moldova), Compendiu metodologico-practic, Chişinău: CEP USM, 2015. – 288 pag.
  5. Jalencu M. (coord), Rugină-Matran V., Balmuș-Andone M. Management inovațional și transfer tehnologic (Ghidul antreprenorului inovativ), Chişinău: CEP USM, 2015. – 212 pag.
  6. Jalencu M. Inițierea și susținerea star-up-urilor studențești – o modalitate de dezvoltare a afacerilor inovative. În: Ediţia a X-a a Conferinţei Știinţifice Internaţionale “Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, Chişinău: CEP USM, 2015. – p. 42-48.
  7. Jalencu M., Balmus-Andone M., Rugina-Matran V. Finanțarea proiectelor de Transfer Tehnologic în Republica Moldova. În: Conferința Științifică Internațională “Inovații, performanță și competitivitate în sectorul financiar”, Chişinău: CEP USM, 2015. – p. 30-35.