Mihail Caraman, doctor habilitat, profesor universitar: „Rezultatele bune pretind muncă asiduă. Acest lucru ne-o dovedește permanent atât activitatea în cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, cât și în cadrul Laboratorului de cercetări științifice „Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Complexe”. 

Paladi Florentin

Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (2010)

Prorector pentru activitatea ştiinţifică, Universitatea de Stat din Moldova

Barsuc Alexandr

Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1998)

Profesor universitar Departamenul Fizică Teoretică “Prof. Iu. Perlin”, Universitatea de Stat din Moldova

Caraman Mihail

Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Jalencu Marian

Doctor în științe economice (1999)

Conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Lozovanu Petru

Doctor în științe fizico-matematice (2000)

Conferențiar universitar, șeful Laboratorului „Metrologia mediului ambiant și astronomie”, Universitatea de Stat din Moldova

Chirița Arcadi

Doctor în științe fizice (2014)

Cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat din Moldova

Gladchi Viorica

Doctor în științe chimice

Decanul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Bulimaga Tatiana

Șef Secție Protecția și Valorificarea Elaborărilor Științifice, Institutul Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova

Sprincean Veaceslav

Doctor în științe fizice (2021)

Șef laborator „Educație pentru drone”, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Savva Marianna

Specialist principal, Secția Protecția și Valorificarea Elaborărilor Științifice, Institutul de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova

Andruh Vasili

Doctorand (2021)

Cercetător științific stagiar, Universitatea de Stat din Moldova