PLANUL ANUAL DE REALIZARE A PROIECTULUI

Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu
pe anul 2020

Denumirea etapelor de realizare a proiectului Rezultatele preconizate

 Documentare

pe teren, 01.01.2020-30.06.2020

Documentarea echipei de proiect cu informația necesară începerii măsurărilor, configurarea echipamentului modern pe

teren, colectarea informației metrologice și prelucrarea datelor.

Elaborarea și diseminarea site-ului proiectului. Eveniment public de lansare a proiectului și a site-ului proiectului cu participarea membrilor echipei de proiect, partenerilor de dezvoltare, studenților, masteranzilor, doctoranzilor.

 Cartografiere 3D, 01.07.2020-31.12.2020 Cartografierea 3D a terenului. Identificarea exactă a surselor de poluare. Determinarea dinamicii poluării atmosferei cu microparticule solide și gaze. Atelier științifico-practic „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”, organizat la USM în cadrul Conferinței științifice naționale cu partcipare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”. Prezentarea publică ale rezultatelor cercetărilor. Generalizarea rezultatelor primului an de proiect.