Veaceslav SPRINCEAN,

dr., conf.univ.,

cercetător științific coordonator,

coordonatorul subprogamului,

+37379776944

veaceslav.sprincean@usm.md

CV

Ana BÎRSAN,

dr., conf.univ.,

cercetător științific coordonator

ana.birsan@usm.md

CV

 

 

Alexandr BORSUK,

dr.hab., prof.univ.,

cercetător științific principal

a.a.barsuk@mail.ru

CV

 

 

Roman BUIMESTRU,

studii de master,

technician superior

roman.buimestru@gmail.com

 

 

 

 


Mihail CARAMAN,

dr.hab., prof.univ.,

cercetător științific principal

mihailcaraman@yahoo.com

 

 

Liviu DONȚU,

magistru în Științe ale Mediului

cercetător științific

liviu.dontu@usm.md

CV

 

Marian JALENCU,

dr., conf.univ.,

cercetător știiințific coordonator,

marian.jalencu@usm.md

CV

 

 

Petru LOZOVANU,

dr., conf.univ.,

cercetător științific coordonator,

petru.lozovanu@usm.md

CV

 


Florentin PALADI,

dr.hab., prof.univ.,

cercetător științific principal,

fpaladi@yahoo.com

CV

 

 

 

Marianna SAVVA,

dr.,

cercetător științific superior

+37369973386

marianna.savva@usm.md

CV