Nume, Prenume Paladi Florentin
Titlul științific  Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (2010)
Funcția deținută, instituția Profesor universitar, Cercetător științific principal
Specialitatea 

01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică

Specialități abilitate cu conducere de doctorat (11 mai 2018, nr.3018):

131.03 – Fizică statistică şi cinetică;

131.04 – Fizică computaţională şi modelarea proceselor;

122.03- Modelare, metode matematice, produse program

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani  Urmare a descoperii efectului fizic de generare şi extincţie pentru nucleele cristaline la temperaturi joase în lichide subrăcite (Paladi F., Oguni M. Anomalous generation and extinction of crystal nuclei in non-equilibrium supercooled liquid o-benzylphenol. Physical Review B. 2002, vol.65, no.14, 144202-6; Paladi F., Oguni M. Generation and extinction of crystal nuclei in an extremely non-equilibrium glassy state of salol. Journal of Physics: Condensed Matter. 2003, vol.15, no.23, p.3909-3917 etc.), a fost dezvoltată teoria tranzițiilor de fază de ordinul întâi în prezența unei stări intermediare metastabile, precum și a fost pentru prima dată demonstrată matematic legătura dintre modelarea stocastică şi modelele computaţionale ABM și dedusă formula de distribuţie a particulelor în funcţie de numărul lor total în sistem şi numărul posibil de stări. De asemenea, a fost proiectată și realizată aplicația computațioală adaptiv-parametrică în baza unui nou algoritm ameliorat de descompunere a reprezentării mecanice a sistemului în reprezentări ireductibile pentru soluționarea a două familii de probleme: determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene şi modelarea interacțiunii electron-fononice de rezonanță pentru ionii de pământuri rare în diferite cristale laser. A contribuit în calitate de conducător la formarea a 3 doctori în ştiinţe cu tezele de doctorat susținute în termen în perioada de referință (2015, 2017 și 2018).
Publicatii relevante propunerii

 

1. Educaţie pentru drone. Suport de curs (ISBN 978-9975-142-85-4) Natalia Nedeoglo, Corneliu Rotaru, Anton Danici [et al.]; coord.: Pasquale Daponte, Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga. Chişinău: CEP-USM, 2019. 330 p.

2. Barsuk A.A., Paladi F. Equilibrium states of thermodynamic systems in a small vicinity of the equilibrium values of parameters: Bifurcation, stability and sensitivity analyses. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019, 527, 121303, 20 p.

3. Rotaru A., Lupascu T., Paladi F. (Guest Editors), Thermal analysis and calorimetry in the study of materials and processes for fundamental sciences and various applications in Central and Eastern Europe. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, 134 (1), p.1-5.

4. Barsuk A.A., Paladi F. Bifurcation and stability analysis of the equilibrium states in thermodynamic systems in a small vicinity of the equilibrium values of parameters. Journal of Statistical Physics. 2018, 171 (2), p.361-381.

5. Bogush I., Ciobu V., Paladi F. Advanced computational method for studying molecular vibrations and spectra for symmetrical systems with many degrees of freedom, and its application to fullerene. European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems. 2017, 90 (10), 193-8 p.

6. Barsuk A.A., Paladi F. Generalized parametric model for phase transitions in the presence of an intermediate metastable state and its application. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2017, 487, p.74-92.

Brevete de inventie Certificat de înregistrare AGEPI a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Seria PC (program pentru calculator) Nr. 5528 din 16.12.2016. Denumirea obiectului: „Sistem Informatic Adaptiv “Determinarea Stărilor Proprii ale Moleculelor de Fullerene” și “Modelarea Interacțiunii Electron-Fononice de Rezonanță pentru Ionii de Pământuri Rare în Cristale Laser”. Autori: Ciobu Victor, Paladi Florentin. Titularul drepturilor patrimoniale: Universitatea de Stat din Moldova.