Nume, Prenume Caraman Mihail
Titlul științific 

Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice

Funcția deținută, instituția

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea 

Fizica experimentală, Optica și spectroscopia

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 

Obținerea nanocomposite din semiconductori – AIIIBVI(GaSe, GaTe, InSe) și AIIBVI (CdTe, CdSe, ZnSe și ZnTe) fotoluminescente și fotosensibile în intevalul spectral de la frontier UV-vis-IR apropiat. Elaboararea tehnologiei intercalării compușilor lamelilor GaSe și GaTe cu Zn și Cd și obținute structuri monolamelare cu micropicături de Ga. S-a demonstrat posibilitatea obținerii heterojoncțiunilor GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe, GaSe-CdSe și GaSe-ZnSe fotosensibile în spectrul vizibil și IR apropiat. Stabilirea diagramei energetice a straturilor localizate în banda interzisă a monocristalitelor de CdTe și InTe. Pe baza monocristalului GaTe-CdTe au fost fabricate fotoreceptori cu bandă largă în regiunea vizibilă și fotodetectori cu banda îngustă. A fost elaborată metoda optică de determinare a gosimii straturilor nanometrice.

Publicatii relevante propunerii

 

1. Leontie L., Sprincean V. et al. Synthesis and optical properties of Ga2O3 nanowires grown on GaS substrate. Thin Solid Films. 2019, 689, p. 137502.

2. Sprincean V., Vatavu E. et al. The Structure and chemical composition of Ga2O3 oxide prepared by annealing of Ga2Se3 crystals. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, IFMBE Proceedings book series (IFMBE, volume 77). 2019, p.207-211.

3. Dmitroglo L., Caraman I. et al. Nanocomposites and nanostructures with AIIIBVI semiconductors and oxides for optoelectronic devices and receptors of greenhouse gases. Proceedings of francophone multidisciplinary colloquium on materials, environement and electronics (PLUMEE 2017), Alma Mater Publishing House. 2017, Bacău, România, p. 25-28.

4. Simashkevich A., Sherban D., Caraman M. et al. Photovoltaic structures ITO/SiOx. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2016, 52(3), p. 284-288.

5. Untila D., Cantser V., Caraman M. et al. Photoluminescence properties of lamellar nano‐composites obtained by Cd intercalation of GaSe and GaSe: Eu single crystals. Phys. Status Solidi C. 2015, 12 (1‐2), p. 65-69.