Nume, Prenume Chirița Arcadi
Gradul științific 

Doctor în științe fizice (2014)

Funcția deținută, instituția

Cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea

134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 

Pe baza semiconductorilor fotosensibili sistemei As-Se-S și a polimerilor carbazolici  au fost obținuți și cercetați purtători cu parametrii performanți pentru înregistrarea în timp real a informațiilor optice.A fost elaborată ți brevetată o metodă pentru detectarea poluțiilor petroliere conform spectrelor de fluorescența la distanța. Pe baza tehnicei holografice a fost elaborată şi brevetată o metodă nouă și confecționată instalația optică experimentală pentru cercetarea produselor petroliere în baza efectului de formare a lentilelor termice în volumul produselor petroliere sub acțiunea radiației laser. A fost elaborată o metodă şi confecţionat aparatul experimental pentru cercetarea spectrelor de reflectanţă şi luminescenţă a obiectelor de dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă (15-25 m). Pe baza metodelor opticii difractive a fost elaborată o nouă metodă  și construită instalația experimentală pilot pentru înregistrarea imaginilor obiectelor fotosensibile chiar și atunci când intensitatea semnalului de la obiect este mai mică decât sensibilitatea minimă a camerei monocromatice digitale.

Publicatii relevante propunerii

 

1. Chirita A., Kukhtarev N., Dimov F. Detection of thin oil films on water surface from a remote distance when fluorescence is excited by 447nm laser light. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2017, 19(3-4), p. 184-188.

2. Robu S., Abadie M., Andries I., Chirita A. et al. Polymeric recording media based on carbazole containing copolymers and benzoxyphthalocyanines of transition metals (Chapter 26). In book: Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Edited by Omari V. Mukbaniani, Marc J. M. Abadie, Tamara Tatrishvili, New York, Apple Academic Press, 2017. 482 p.

3. Chirita A., Dimov F., Kukhtarev N. Thermal lens effect and fluorescence of motor oil investigatedby holographic method. Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials. 2017, 26(4), 1750046-8 p.

4. Andries I., Galstian T., Chirita A. Approximate analysis of the diffraction efficiency of transmission phase holographic gratings with smooth non-sinusoidal relief. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2016, 18 (1-2), p. 56-64.

5. Chirita A., Prilepov V., Popescu M., Corsac O., Chetrus P., Nasedchina N. Electro-optical properties of As-Se-S – dielectric structure for optical information recording in real time. Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications. 2015, 9(7-8), p. 919-923.

6. Chirita A., Prilepov V., Popescu M., Andries I., Caraman M., Jidcov I. Effect of optical coating in the thin-film system of chalcogenide glassy semiconductor – dielectric when recording the holographic optical information. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2015, 17 (7-8), 2015, p. 925-929.

Brevete de inventie

1. Chirita A., Bulimaga T., Nasedchina N. Metoda holografică de studiere a produselor petroliere. Brevet de invenţie MD 4568 C1. 2018.05.31.

2. Robu Ş, Potlog T., Dragalina G., Popuşoi A., Nasedchina N., Duca D., Chiriţa A. Strat fotosensibil pe bază de copolimer carbazolic. Brevet de invenţie MD4570 C1. 2018.05.31.

3. Chirita A., Bulimaga T., Prilepov V. Metodă de identificare a peliculelor subţiri de produse petroliere conform spectrului fotoluminescenţei la distanţă. Brevet de invenţie MD 1186 Z. 2017.08.31.

4. Zasavițchi E., Canțer V., Sidorenco A., Șapoval O., Belenciuc A., Chirița A. Dispozitiv și metoda de testare a compoziției pirotehnice antigrindină. Brevet de inventive MD 924 Y. 2015.07.31.