Slider
TEHNOLOGII FIZICE AVANSATE
CU APLICAREA UVS ÎN MONITORIZAREA ȘI MODELAREA FACTORILOR DE MEDIU
Slider
ADVANCED PHYSICAL TECHNOLOGIES
WITH THE UVS APPLICATION IN MONITORING AND MODELLING OF ENVIRONMENTAL FACTORS
Slider
ПЕРЕДОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БПС В МОНИТОРИНГЕ И МОДЕЛИРОВАНИИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ

Obiectivul principal de activitate al Laboratorului reprezintă desfășurarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative, instruirea în domeniul de mediu și schimbări climatice, precum și al fizicii și ingineriei mediului, și a tehnologiilor informaționale în modelare.

Direcții prioritare de cercetare: Aplicarea metodelor fizice avansate în cercetări de mediu; Utilizarea tehnologiilor UAV în studii de mediu și în cercetări interdisciplinare; Determinarea locației surselor de poluare a mediului; Monitorizarea impactului activităţii antropogene; Reziliență de mediu și climatică; Modelare computațională a sistemelor dinamice complexe.

Universitatea de Stat din Moldova,
Strada Al. Mateevici 60
Chișinău MD-2009
Blocul IV, Sala 425, 429

Tel.: +37379776944

e-mail: veaceslav.sprincean@usm.md sprincean@gmail.com

Obiective

Dezvoltarea sistemului complex de monitorizare exactă a factorilor de mediu cu aplicarea dirijată a UVS prin tehnologii optice moderne și orice tip de senzori în regim de timp real. Studiul impurităților din atmosferă prin măsurări ale transparenței atmosferei, variației refractanței, reflexiei radiației solare și fotoluminescenței. Determinarea dimensiunii și a naturii microparticulelor din atmosferă. Dirijarea UAV printr-un canal optic cu transmiterea semnalului prin modulator electro-optic. Determinarea locației surselor de poluare a mediului, a compoziției și concentrației gazelor emise în atmosferă, a timpului și periodicității acestor emisii. Detectarea îmbolnăvirii plantelor prin măsurări la distanță bazate pe excitația spectrelor de fluorescență sub influența radiațiilor laser. Studierea legităților cinetice și a mecanismelor posibile de transformare a poluanților din mai multe categorii. Dezvoltarea aplicației conexe de modelare computațională a factorilor de mediu și prognozarea hazardurilor naturale periculoase. Validarea rezultatelor prin implementări practice, publicații științifice și brevete, precum și pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice.

Importanța și necesitatea activităților de cercetare propuse rezidă în necesitatea utilizării unor tehnologii avansate în monitorizarea inteligentă a stării actuale a componentelor de mediu şi prognozarea hazardurilor naturale periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. Alegerea UAV în locul sistemelor tradiționale de achiziție a datelor este justificată și de faptul că aceasta este o platformă flexibilă de monitorizare mobilă, care oferă avantajele măsurătorilor aeriene necesare în zonele impracticabile cu vehicule terestre, dar fără cheltuielile mari necesare la utilizarea avioanelor sau elicopterelor, precum și atunci când este necesară determinarea impurităților din atmosferă la o altitudine de până la 130 m. La moment, Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova efectuează unele măsurări doar până la o înălțime de 2 m.

Rezumat

Noutatea principală a proiectului reprezintă simbioza tehnologiilor fizice avansate dezvoltate în laboratoarele de cercetare ale Universității de Stat din Moldova (USM) în monitorizarea factorilor de mediu cu aplicarea UVS (Unmanned Vehicle Systems/ drone) și utilizarea acestor date exacte obținute în regim de timp real pentru modelarea impactului factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății cu posibiltatea de prognozare a hazardurilor naturale periculoase. Astfel, în cadrul proiectului european „Educational for Drone” (eDrone, 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2CBHE-JP), desfășurat în perioada 2016-2019, la USM a fost constituit Oficiul de Educație pentru Drone (OED) – unicul Laborator științifico-didactic în domeniul UAV (Unmanned Aerial Vehicle) din Republica Moldova. În consecință, parteneri asociați au devenit mai multe organizații din regiune, cum ar fi, de exemplu,  Agenţia „Moldsilva” și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Laboratorul este dotat și cu echipament performant de monitorizare UAV a componentelor de mediu, cum ar fi platforma de monitorizare a mediului SmartCity SOWA, aparate foto FLIR Vue Pro R și multispectral Survey 3W, scaner LiDAR etc., care reprezintă componente esenţiale pentru dezvoltarea de aplicaţii civile ale dronelor în Republica Moldova în domeniul de mediu și schimbări climatice. Utilizarea acestor tehnologii moderne va permite pentru prima dată dezvoltarea unui sistem complex de monitorizare exactă a factorilor de mediu cu aplicarea UVS prin tehnologii optice moderne și orice tip de senzori în regim de timp real. Dezvoltarea aplicației conexe de modelare computațională a factorilor de mediu va facilita analiza și interpretarea rezultatelor monitorizării. De asemenea, dezvoltarea componentei de modelare pe calculator va permite și prognozarea hazardurilor naturale periculoase. În particular, va fi realizată cartografierea 3D a stării actuale a factorilor de mediu în regiunea emisiilor de gaze a Stației de epurare a apelor reziduale din Chișinău. Validarea rezultatelor se va realiza prin implementări științifico-practice, publicații științifice și brevete.