Slider
TEHNOLOGII FIZICE AVANSATE
CU APLICAREA UVS ÎN MONITORIZAREA ȘI MODELAREA FACTORILOR DE MEDIU
Slider
ADVANCED PHYSICAL TECHNOLOGIES
WITH THE UVS APPLICATION IN MONITORING AND MODELLING OF ENVIRONMENTAL FACTORS
Slider
ПЕРЕДОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БПС В МОНИТОРИНГЕ И МОДЕЛИРОВАНИИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ

Obiectivul principal de activitate al Laboratorului reprezintă desfășurarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative, instruirea în domeniul de mediu și schimbări climatice, precum și al fizicii și ingineriei mediului, și a tehnologiilor informaționale în modelare.

Direcții prioritare de cercetare: Aplicarea metodelor fizice avansate în cercetări de mediu; Utilizarea tehnologiilor UAV în studii de mediu și în cercetări interdisciplinare; Determinarea locației surselor de poluare a mediului; Monitorizarea impactului activităţii antropogene; Reziliență de mediu și climatică; Modelare computațională a sistemelor dinamice complexe.

Universitatea de Stat din Moldova,
Strada Al. Mateevici 60
Chișinău MD-2009
Blocul IV, Sala 425, 429

Tel.: +37379776944

e-mail: veaceslav.sprincean@usm.md sprincean@gmail.com

Цели

Dezvoltarea sistemului complex de monitorizare exactă a factorilor de mediu cu aplicarea dirijată a UVS prin tehnologii optice moderne și orice tip de senzori în regim de timp real. Studiul impurităților din atmosferă prin măsurări ale transparenței atmosferei, variației refractanței, reflexiei radiației solare și fotoluminescenței. Determinarea dimensiunii și a naturii microparticulelor din atmosferă. Dirijarea UAV printr-un canal optic cu transmiterea semnalului prin modulator electro-optic. Determinarea locației surselor de poluare a mediului, a compoziției și concentrației gazelor emise în atmosferă, a timpului și periodicității acestor emisii. Detectarea îmbolnăvirii plantelor prin măsurări la distanță bazate pe excitația spectrelor de fluorescență sub influența radiațiilor laser. Studierea legităților cinetice și a mecanismelor posibile de transformare a poluanților din mai multe categorii. Dezvoltarea aplicației conexe de modelare computațională a factorilor de mediu și prognozarea hazardurilor naturale periculoase. Validarea rezultatelor prin implementări practice, publicații științifice și brevete, precum și pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice.

Importanța și necesitatea activităților de cercetare propuse rezidă în necesitatea utilizării unor tehnologii avansate în monitorizarea inteligentă a stării actuale a componentelor de mediu şi prognozarea hazardurilor naturale periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. Alegerea UAV în locul sistemelor tradiționale de achiziție a datelor este justificată și de faptul că aceasta este o platformă flexibilă de monitorizare mobilă, care oferă avantajele măsurătorilor aeriene necesare în zonele impracticabile cu vehicule terestre, dar fără cheltuielile mari necesare la utilizarea avioanelor sau elicopterelor, precum și atunci când este necesară determinarea impurităților din atmosferă la o altitudine de până la 130 m. La moment, Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova efectuează unele măsurări doar până la o înălțime de 2 m.

Аннотация

Главной новинкой проека является симбиоз передовых физических технологий, разработанных в исследовательских лабораториях Государственного Университета Молдовы (ГУМ) для мониторинга факторов окружающей среды с применением БпТС (беспилотных транспортных систем/ дрон) и использования этих точных данных, полученных в режиме реального времени для моделирование воздействия биотических и абиотических факторов на окружающую среду и общество с возможностью прогнозирования опасных природных явлений. Так, в рамках европейского проекта «Образование для Дрон» (eDrone, 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2CBHE-JP), осуществляемого в период 2016-2019 годов, в ГУМ был создан Офис для Образования для Дрон (ООД/OED) — единственная научно-дидактическая лаборатория в области БпЛА (беспилотный летательный аппарат) в Республики Молдова. В результате, ассоциированными партнерами стали несколько организаций в регионе, такие как, например, Агентство «Молдсилва» и Технический Университет «Георге Асаки» в Яссах. Лаборатория также оснащена современным оборудованием для БпЛА мониторинга компонентов окружающей среды, таких как платформа мониторинга окружающей среды SmartCity SOWA, камеры FLIR Vue Pro R и многоспектральная съемка 3W, сканер LiDAR и т. д., которые являются важными компонентами для разработки приложений для гражданских беспилотников в Республике Молдова в области окружающей среды и изменения климата. Современные технологии позволят впервые разработать комплексную систему точного мониторинга факторов окружающей среды с применением БпТС с использованием современных оптических технологий и датчиков любого типа в режиме реального времени .Разработка смежного приложения компьютерного моделирования факторов факторов окружающей среды облегчит анализ и интерпретацию результатов мониторинга. Кроме того, разработка компонента моделирования на компьютере также позволит прогнозировать опасные природные явления. В частности, 3D-картирование текущего состояния факторов окружающей среды будет проведено в районе газовых выбросов Кишиневской станции очистки сточных вод. Подтверждение результатов будет достигаться с помощью научно-практических внедрениий, научных публикаций и патентов.