În perioada 22-24 iunie 2020 la Centro Congressi Le Benedettine al Universității din Pisa din Italia își va desfășura lucrările Conferința Internațională „2020 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (2020 IEEE MetroAeroSpace)”. 2020 IEEE MetroAeroSpace este un eveniment anual organizat sub egida mai multor instituții de prestigiu din diferite țări, inclusiv a Universității de Stat din Moldova (USM).

Încă de la prima ediție, MetroAeroSpace reprezintă o reuniune la scară internațională pentru cercetătorii din domeniul metrologiei aerospațiale și a diverselor aplicații, care implică participarea instituțiilor naționale și internaționale, precum și a mediul academic într-o discuție cu privire la stadiul actual de soluționare a problemelor ce necesită o abordare comună a experților. Această a 7-a ediție va continua tematica și bunele practici începute în ultimii ani, acordându-se atenție, dar fără a se limita, la tehnologiile noi din domeniul aerospațial, metodelor avansate de testare, monitorizare și măsurare etc. Toate lucrările acceptate vor fi incluse în IEEE Xplore și indexate în baza de date Scopus. Pagina web oficială a Conferinței este www.metroaerospace.org.

Cercetările de la USM prezentate la 2020 IEEE MetroAeroSpace sunt desfășurate în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu (cifrul 20.80009.7007.05)”. Obiectivul principal al proiectului reprezintă dezvoltarea sistemului complex de monitorizare exactă a factorilor de mediu cu aplicarea UVS (Unmanned Vehicle Systems/ drone) prin tehnologii optice moderne și orice tip de senzori în regim de timp real, precum și dezvoltarea aplicației conexe de modelare computațională a factorilor de mediu și prognozarea hazardurilor naturale periculoase. Proiectul Monitor3D este prezentat pe pagina web ephysimlab.usm.md.

Institutul de Cercetare și Inovare al USM