Nume, Prenume Lozovanu Petru
Titlul științific 

Doctor în științe fizico-matematice (2000)

Funcția deținută, instituția

Conferențiar universitar, șeful Laboratorului „Metrologia mediului ambiant și astronomie”, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea 

01.92.16 – Fizica fizica semiconductopilor și a dielectricilor

Specialitatea abilitată cu conducere de doctorat (07 iunie  2015, nr.AT4/6), 134.01 – Fizică mediului ambiant.

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 

În  perioada ultimilor 5 ani activitatea de cercetarea a fost orientată în domeniul inginerii mediului și în special, influența  factorilor fizici asupra activității biologice a culturilor agricole. Au  fost elaborată metodele de cercetare și  instalațiile experimentale pentru studiul influenței tratamentului în perioada de germinare  a semințelor de fasole, grâu și porumb.

Pentru încercări experimentale semințele au fost tratate cu: câmp magnetic constant, câmp electric cu frecvențe joase, unde sonore și radiație laser. Pentru irigare în perioada germinării  a fost folosită apa tratată termic, apa ozonată, apa acidă și bazică. Sa dovedit a fi efectivă utilizarea, în calitate de stimulator, materialelor compozite: argilă cu clusteri de   carbon de ordin inferior fulerenelor C60 și argilă cu clusteri de   carbon și celuloză.

Contribui  în calitate de conducător a unui doctorand  cu teza de doctorat în ingineria mediului.

Publicatii relevante propunerii

 

1. Moșneaga A., Lozovanu P., Nedeff V. Investigation of biostimulation effects on germination and Seedling growth of some crop plant species. Cellulose Chem. Technol. 2018, 52 (7-8), p. 551-558.

2. Moșneaga A., Nedeff V., Lozovanu P. Influence of acoustic frequency on bean germination and growth process. Journal of Engineering Studies and Research. 2016, 22 (2), p. 33-38.

3. Moșneaga A., Lozovanu P., Untilă C., Chiruță C. Particularitățile influenței factorilor fizici asupra culturilor agricole. Colecția de lucrări ale Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, USM, Chișinău, 28-29 septembrie 2016, p. 234-238.

4. Lozovanu P., Mosneaga A. Influence of physical factors on crop production of wheat and corn. Studia Universitatis Moldaviae (Categoria B). 2015, 2(82), p. 86-89.

5. Lozovanu P., Zichil V., Mosneaga A. The ecological stimulation of the growth of the agricultural crops. The XIth International Conference „constructive and technological design optimization in the machines building field. OPROTEH 2015”, Bacău, June 4-6, 2015.

6. Zichil V., Judele J., Albut A., Sava A., Lozovanu P. Noise and vibration pollution reduction to a mineral aggregates station through rim optimization in order to align at EU legislation. Applied Mechanics and Materials. 2014, 657, p. 941- 945.