Nume, Prenume Sprincean Veaceslav
Funcția deținută, instituția

Șef laborator „Educație pentru drone”, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea 

26.05.03 – Fizica şi informatică

15.10.2018- Educație pentru drone

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 

Au fost obținute nanocompozite din semiconductorii – AIIIBVI fotoluminescente și fotosensibile în intervalul spectral de la frontierele UV spre IR apropiat.

Publicatii relevante propunerii

 

1. Educaţie pentru drone (suport de curs). Natalia Nedeoglo, Corneliu Rotaru, Anton Danici [et al.]; coord.: Pasquale Daponte, Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga. Chişinău: CEP-USM, 2019. 330 p.; ISBN 978-9975-142-85-4.

2. Leontie L., Sprincean V. et al. Synthesis and optical properties of Ga2O3 nanowires grown on GaS substrate. Thin Solid Films. 2019, 689, p. 137502.

3. Sprincean V., Vatavu E. et al. The Structure and chemical composition of Ga2O3 oxide prepared by annealing of Ga2Se3 Crystals. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, IFMBE Proceedings book series (IFMBE, volume 77). 2019, p.207-211.

4. Dmitroglo L, Untilă D., Sprincean V. et al. Oxide semiconductors – as materials for detecting ozone concentration in the atmosphere. PLUMEE. 2018, Number 1, Volume VIII, p.27-32; PLUMEE201801V08S01A0005 [0004825].

5. Sprincean V., Caraman I. et al. Thermal analysis of the composition of gallium and sulphur oxides obtained by thermal oxidation of gallium (III) sulphide. 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4), 28-31 August 2017, Chişinău, Moldova. Book of Abstracts, PS2.24, p. 312.