Nume, Prenume Savva Marianna
Funcția deținută, instituția

Specialist principal, Secția Protecția și Valorificarea Elaborărilor Științifice, Institutul de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova

Specialitatea 

Educaţie pentru cariera universitară, Teoria generală a educaţiei

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 

Este responsabilă pentru monitorizarea manifestărilor ştiinţifice din cadrul Universității de Stat din Moldova. Membru al Comitetului de organizare al Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, a ,,Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studen­ţeş­ti’’ ediţiile 2014-2020, cât şi a Central and Eastern European Conference  for Ther­mal Analysis and Calorimetry, 28th and 31st august 2017 organizată în Chişinău.

Activitatea sa implică conclucrarea cu structurile ierarhice su­pe­ri­oa­re privind organizarea seminarelor de informare şi dezbatere privind te­ma­ti­cile actuale în domeniul cercetării şi inovării. Implicarea în elaborarea materialelor promoţionale în cadrul promovării cercetărilor şi a elaborărilor ştiinţifice desfăşurate la USM, prin participarea la expoziţii, saloane, târguri na­ţio­na­le­/internaţionale cât şi în cadrul evenimentelor de diseminare.

Posedă experiență de participare în cadrul proiectului MD-RO Instrumente ma­nageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi (Acronim – INFORM). Formator în cadrul modului de formare profesională continuă ,,Cariera ştiinţifică a cadrului didactic universitar’’.

Publicatii relevante propunerii

 

 

Paladi, F., Bulimaga T., Jalencu, M., Spînu, L., Gorceac, L., Savva, M., Creţu, R., Ţur­ca­nu, C., Manolescu, I. Ghidul cercetătorului. Disponibil: usm.­md­/GhidulCercetatorului