La data de 9 noiembrie curent în cadrul Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare” dedicată Zilei internaţionale a Ştiinţei                       pentru Pace şi Dezvoltare și-a desfășurat lucrările Atelierul ,,Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”, Ediția a IV-a. Acest eveniment este organizat și desfășurat în cadrul proiectului Program de Stat (2020-2023) „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”, Cifrul 20.80009.7007.05.

La ședința de deshidere a atelierului, un mesaj de salut a adresat Academicianul, doctorul habilitat, profesorul universitar Ion TIGHINEANU, Academia de Științe a Moldovei. Acesta a subliniat că la momentul de față avem nevoie mai mult ca oricând să demonstrăm un comportament binevoitor, neconflictual în contextul situației de război din țară vecină. Totodată, acesta a menționat despre utilizarea dronelor și a aparatelor de zbor fără pilot doar în scopuri pașnice, și nu în alte scopuri.

Cu o comunicare în limba engleză ,,UV detection based on ZnO network” ne-a onorat cu prezența doctorandul Rajat NAGPAL care este afiliat Centrului de Nanotehnologii și Nanosenzori din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. La fel din partea Universității Tehnice a Moldovei, Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor au fost prezentate două rapoarte, Eduard V. MONAICO despre ,,Nanostructurarea electrochimică dirijată a compușilor semiconductori în electrolit prietenos mediului înconjurător” și Simion BUSUIOC despre ,,Elaborarea și studiul aeromaterialului în bază de TiO2 pentru aplicații fotocatalitice”.

Această inițiativă științifică și tehnică pare să fie un efort important de promovare a cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor avansate și al aplicațiilor UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu, cu contribuții din diverse domenii ale științei. Atelierul presupune o platformă de discuții și împărtășire a unor experiențe a specialiștilor din diverse domenii cum ar fi, fizică, istorie, biologie, georgrafie, științe econimice, drept și științe sociale. Despre interpretarea datelor în istorie cu o comunicare a prezentat Sergiu MATVEEV ,,Date preliminare privind utilizarea spectroscopiei EDXS pentru studiul materialului tegular din primele secole p. Chr.” și Aurel ZANOCI ,,Prospecțiuni aeriene în bazinul râului Ciorna”. Depre utilizarea tehnologiilor avansate bazate pe aplicarea dronelor în evaluarea agrocenozelor a prezentat Ana BÎRSAN.

În cadrul atelierului au fost abordate și subiecte din fizică ce țin de decelerarea relaxării longitudinale a spinilor protonilor în rezonanța magnetică nucleară a apei sub acțiunea ultrasunetului de către Ion GERU.

Este îmbucurător și faptul că organizarea acestui atelier demonstrează colaborarea dintre mediul universitar cât și cel privat. Prezent la eveniment Fondatorul mărcii DanAero Anton DANICI ne-a comunicat despre configurarea și calibrarea sistemelor avionice a aeronavelor fără pilot (UAV). Alisa MOȘNEAGA a prezentat metode de stimulare a activității biologice a culturilor agricole cu factori fizici. Încurajator și motivant este să vedem și abordarea subiectului din perspectiva interdisciplinară. Cu o prezentare despre semnificația valorii comerciale a rezultatelor științifice ale proiectelor de transfer tehnologic a comunicat Marian JALENCU.

Pe finalul prezeantării rapoartelor Virginia GURĂU a abordat și subiectul monitorizării calității apei pentru unitățile economice de producție. La finalul desfășurării atelierului Veaceslav SPRINCEAN a prezentat platforma eAlert și structura acesteia.

Totodată, menționăm că în cadrul evenimentului au fost prezenți și Mircea Petic și Sergiu Pascari, membri ai echipei de proiect „Edu – Tech – Agro – Nord – Educația Tehnologică Agricolă pentru Nord” care este finanțat de USAID Moldova prin intermediul PCRR (Dezvoltăm Moldova Rurală) și implementat de către ACETI, în colaborare cu partenerii de dezvoltare.

Varietatea prezentărilor expuse în cadrul Atelierului demonstrează încă odată interesul specialiștilor din diverse domenii față de utilizarea dronelor în monitorizarea mediului, și nu doar.

Programul de desfășurare a atelierului